Mögel – Inspektion och mögelsanering

Mögel kan vara närvarande i ditt hem även fast du inte märker av minsta lilla tecken på det. Ibland kan det vara så litet att du inte kan se det med blotta ögat, vilket det drar nytta av då det gärna sprider sig med hjälp av luften.

Man utför en mögelinspektion eller ett test för att se över om mögel finns närvarande i hemmiljön eller inte. När man utför en inspektion får man också information efteråt om vilken typ av mögel det handlar om, hur utbrett det är, vilken densitet det har eller hur mycket sporer som är i luften inomhus samt exakt var möglet har tagit fäste.

Mögelinspektion och åtgärder

Information som detta hjälper dig att ta reda på om det är säkert för hälsan att stanna i hemmet eller inte. Du kan alltså få en uppfattning om hur ren luften du andas är. När du vet nivån på mögelangreppet kan du ta beslut som hur brådskande det är att flytta personer med dåligt immunförsvar någon annanstans.

Män, kvinnor och barn som har ett lågt immunförsvar lider generellt väldigt mycket då de exponeras för mögel. Om du utför ett mögeltest så kan du få hjälp att se om hemmiljön är okej eller inte att vistas i. Dessa inspektioner och tester är särskilt viktiga då du köper ett nytt hem.

Mögel ger inte alltid märkbara symptom på människor. Mögelprickar på väggar och en mustig lukt är de mest vanliga tecknen på mögelspridning inomhus. Men det är först när man flyttar in i ett mögelskadat hus man börjar märka av problem.

Vikten av att inspektera mögel – därför är det nödvändigt

Utan ett mögeltest är det svårt att påbörja en mögelsaneringsprocess. När du dödar mögel så måste du spraya på mögelspray på de utsatta ställena. När mögel växer under golvmattor, bakom tapeter eller på baksidan av möbler så lägger man inte märke till det om det inte avger den där mustiga mögellukten, eller utan att någon i familjen börjar få allergiska reaktioner från möglet.

Ett mögeltest och en inspektion kan hjälpa att specificera exakt var möglet sitter. Dessutom får du samtidigt reda på vilket sorts mögel du har i hemmet, vilket leder till att rätt åtgärd kan bestämmas på direkten.

Det finns en myt som florerar gällande mögeltester. Den säger att ett mögeltest aldrig ger ett helt negativt resultat. Detta för att fukt, mögel och mögelsporer alltid finns närvarande närhelst du utför ett mögeltest och därför ger utslag. Men, det är faktiskt antalet och tätheten av mögelsporer per luftenhet som mäts. Detta värde bör inte överstiga normalnivån. Konsultera gärna en professionell mögelinspektör eller expert inom ämnet för mer information om detta.

Mögelsanering

Om du lever efter talesättet att ”det är bättre att förebygga än att bota”, se då till att du håller ditt hem rent och torrt. Även efter du dödat möglet med produkter för ändamålet så kan de komma tillbaka och ta fäste på samma ställe igen.

Några goda nyheter: vissa organiska rengöringsmedel framställda på laboratorium hjälper till att förebygga framtida mögelangrepp. Håll därför utkik efter organiska produkter då du mögelsanerar. Dessa gröna produkter är dessutom fria från sidoeffekter. Rekommenderade städfirmor i Västerås använder sig av dessa rengöringsmedel oftast.

Fukt är grundläggande för att mögel ska kunna leva och växa. Se till att kök och badrum torkas av ordentligt. Använd avfuktare för att hålla miljön inomhus torr.